Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

informuje o realizacji projektu pt.: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i rozpoczynamy realizację projektu „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”.

Głównym celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa które w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru i braku płynności finansowej.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu możliwe jest utrzymanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w sytuacji spadku obrotów w związku z zakłóceniami na skutek COVID-19.

Całkowita wartość projektu wynosi: 62 268,63 PLN

Współfinansowanie UE w kwocie: 62 268,63 PLN